ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา เรียนต่างประเทศ

ทำความรู้จัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาญี่ปุ่น – แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

Home / ข่าวการศึกษา / ทำความรู้จัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาญี่ปุ่น – แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือการเรียนสายอาชีพเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ในยุคที่งานหายากแบบนี้ ซึ่งใครที่อยากลองเลือกเรียนหลักสูตรอาชีวะของต่างประเทศ เราก็มีหลักสูตรอาชีวะของประเทศญี่ปุ่นมาฝากกัน จะเป็นยังไง มาลอง ทำความรู้จักวิทยาลัยอาชีวศึกษา ของญี่ปุ่นกันเถอะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนกี่ปี จบไปทำอะไรได้บ้าง?

วิทยาลัยอาชีวศึกษา (専門学校 : Senmon Gakkou) ที่ญี่ปุ่นมีให้เลือกเรียนหลายสาขา เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม ภาษาและวัฒนธรรม ธุรกิจการค้า สาธารณสุข การสอน สังคมสงเคราะห์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ คหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นต้น และหลักสูตรอาชีวะของต่างประเทศก็คล้ายกับของไทย ที่ได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตจริง

จบมามีงานให้เลือกทำเยอะ

หลักสูตรอาชีวะญี่ปุ่นจะใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี แต่มากกว่า 40% ของผู้เรียนเลือกที่จะเรียน 3-4 ปี เพื่อที่จะฝึกทักษะ และพัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตัวให้ดียิ่งขึ้น และอาชีพที่สามารถเลือกทำได้หลังเรียนจบก็หลากหลายไม่แพ้สาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบการ์ตูนอนิเมชั่น, ผู้กำกับภาพยนตร์, โปรดิวเซอร์, นักสร้างเกม, นักออกแบบตกแต่งภายใน, สถาปนิก, วิศวกรระบบ เป็นต้น

คุณสมบัติในการเข้าเรียน

ตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ระบุไว้ว่า

  • ต้องเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (ป.1 – ม.6)
  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

** รวมรายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รับนักศึกษาต่างชาติ (สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น)

ข้อบังคับด้านภาษา

ผู้ทีสมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. เป็นผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขี้นไป ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากสมาคมสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

2. เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1 หรือ  N2

3. เป็นผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมต้น หรือโรงเรียนมัธยมปลาย ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

4. เป็นผู้ที่ได้คะแนนของการสอบ EJU มากกว่า 200 คะแนนขึ้นไปในวิชาภาษาญี่ปุ่น (ผลรวมของคะแนนการอ่านจับใจความ, การฟังจับใจความ การฟังและการอ่านจับใจความ)

5. เป็นผู้ที่ได้คะแนน BJT ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจทีจั่ดสอบโดยThe Japan Kanji Aptitude Testing Foundation มากกวา่ 400 คะแนนขึ้นไป

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jasso.go.jp

ภาพ : naruniha.com

บทความแนะนำ