ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา ไปเรียนที่ Shinshu University ปี 2020

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา ไปเรียนที่ Shinshu University ปี 2020

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบ่อยมาก โดยแต่ละโครงการก็จะทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ถ้าใครที่เล็งไว้ว่า อยากไปแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น แต่ดันพลาดโอกาสก่อนหน้านี้ไป ตอนนี้ โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2020 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะ

โครงการแลกเปลี่ยน ไป Shinshu University, ญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนไป Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Spring semester 2020 ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 10 สิงหาคม 2563 เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียน

นิสิต/นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จาก Shinshu university แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องจ่ายเอง โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 50,200 เยน(ประมาณ 14,200 บาท) ไปจนถึง 107,500 เยน(ประมาณ 30,400 บาท) ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับการใช้เงินของแต่ละบุคคล

*นักศึกษาที่สามารถสมัครได้ จะต้องอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญา MOU กับ Shinshu University

เอกสารที่ต้องใช้

– ใบสมัคร
– เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)
– รูปถ่าย 4 รูป
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– หลักฐานแสดงผลการทดสอบวัดระดับภาษา

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ MOU ของมหาวิทยาลัย จากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการส่งรายชื่อต่อไปยัง Shinshu University

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ – 27 กันยายน 2019

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shinshu-u.ac.jp

บทความแนะนำ