ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น เรียนต่างประเทศ โครงการ Summer Program โครงการเรียนภาษาในต่างประเทศช่วงปิดซัมเมอร์

โครงการ Summer Program 2019 ไปเรียนที่ญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับนักศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการ Summer Program 2019 ไปเรียนที่ญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับนักศึกษา

น้องๆ นักศึกษาคนไหนที่หากิจกรรมทำช่วงปิดเทอม เราก็มีโครงการไปญี่ปุ่นมาฝากกัน นั่นก็คือ โครงการ Summer Program 2019 ผู้ที่สมัครเข้าร่วมจะได้ไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม แถมยังถือโอกาสนี้ไปเที่ยวช่วงปิดเทอมไปในตัวด้วยเลย ใครที่สนใจสามารถลองอ่านรายละเอียดก่อนได้

ไปเรียนภาษา และวัฒนธรรม ที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ Summer Program 2019 เป็นโครงการเรียนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ที่Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการนี้จะมีทั้งคลาสเรียนวัฒนธรรม สอนชงชา จัดดอกไม้ ฯลฯ , มี Special Lecture เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, ได้ไปทัศนศึกษาทัวร์ชมเมือง และยังมีคลาสสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย โดยโครงการนี้จะเปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 30 คน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจะอยู่ที่ 75,000 เยน (ประมาณ 21,700 บาท) ซึ่งรวมค่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียนนอกสถานที่ และค่าที่พัก ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าประกันภัย, ค่าบริการรับ – ส่ง ที่สนามบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะต้องจ่ายเพิ่มเอง ไม่รวมอยู่ในเงิน 75,000 เยน ที่จ่ายไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอ ที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

3. สำเนาหนังสือเดินทาง

4. หลักฐานการทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (ส่งหลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าได้เข้าร่วมโครงการแน่นอนแล้ว)

*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Application Form.docx

วิธีการสมัคร

ผู้ที่จะสมัครให้ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายใน ของแต่ละมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่อยู่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจัดส่งเอกสารให้ Nagasaki University ต่อไป

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ – 10 มิถุนายน 2562

**อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ inter.oop.cmu.ac.th

บทความแนะนำ