ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2020

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2020

น้องๆ นักศึกษาคนไหนที่กำลังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรี แล้วอยากไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น วันนี้เราก็มีโครงการที่น่าสนใจมาฝากกันนั่นก็คือ โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2020

โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ญี่ปุ่น ในปี 2020

โครงการแลกเปลี่ยนนี้มีชื่อว่า Kyoto University International Education Program (KUINEP) เป็นโครงการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ต้องการไปเรียนแลกเปลี่ยน ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ การไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ นิสิตจะได้เข้าเรียน ในชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ (Special Auditor) ในรายวิชาที่โครงการกำหนด และรายวิชาอื่นๆ ตามความเหมาะสม ที่ Kyoto University โดย 1 ภาคเรียนจะต้องลงเรียนอย่างน้อย 7 วิชา

เงื่อนไขของการไปแลกเปลี่ยน

นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางเอง ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ 24,000 – 30,000 บาท/เดือน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนแล้วสามารถขอทุนจาก JASSO ได้ ก็จะได้เงินสนับสนุน 80,000 เยน/เดือน (ประมาณ 22,000 บาท) แต่ทั้งนี้จะขอทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ก็ต้องรอดำเนินการภายหลัง ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีเงินพร้อม พอที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย โดยการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะใช้เวลา 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้

 • 1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2020 – กันยายน 2020
 • 2 ภาคการศึกษา : เมษายน 2020 – มีนาคม 2021

และคณะที่อยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนนี้มีทั้งหมด 10 สาขาวิชา ได้แก่

 1. Faculty of Integrated Human Studies
 2. Faculty of Letters
 3. Faculty of Education
 4. Faculty of Law
 5. Faculty of Economics
 6. Faculty of Sciences
 7. Faculty of Pharmaceutical Science
 8. Faculty of Engineering
 9. Faculty of Agriculture
 10. Institute for Liberal Arts and Science

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นนิสิต/นักศึกษา ที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี

– มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และมีผลสอบเทียบเท่า TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.5 เป็นต้นไป

– มีผลการเรียนดี

– ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษา และหลังจากจบโครงการแล้วก็ต้องกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดต่อ

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัคร และเอกสารต่างๆ ไปที่กองวิเทศสัมพันธ์

*ดูเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครได้ ที่นี่

วันปิดรับสมัคร

15 สิงหาคม 2019

*นิสิตที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมเพื่อเสนอชื่ออย่างเป็นทางการต่อไป

**นิสิต ม.เกษตร สามารถไปอ่านรายละเอียดของโครงการได้ที่ intaff.ku.ac.thส่วนน้องๆ ที่เรียนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ไปเช็ครายละเอียดการสมัครที่กองวิเทศสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการแลกเปลี่ยน mou กับมหาวิทยาลัยเกียวโตหรือไม่

บทความแนะนำ