คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คนเก่ง นักศึกษาแลกเปลี่ยน ไนท์ วัฒนากรณ์

น้องไนท์ นศ.พิการเรียนร่วม มสด. สุดเก่ง ได้รับทุนแลกเปลี่ยน เข้าเรียนที่ สหรัฐฯ

Home / วาไรตี้ / น้องไนท์ นศ.พิการเรียนร่วม มสด. สุดเก่ง ได้รับทุนแลกเปลี่ยน เข้าเรียนที่ สหรัฐฯ

ถือได้ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาในไทย ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในด้านการศึกษาสำหรับคนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย หรือผู้พิการ โดย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้พิการอย่างเท่าเทียม

น้องไนท์ นศ.พิการเรียนร่วม มสด. ได้รับทุนแลกเปลี่ยน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือมีความพิการ เข้าศึกษาจำนวน 99 คน ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ มสด. ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมในทุกสาขาวิชา ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ และเมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานได้จริง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบยั่งยืนและมั่นคง

น้องไนท์ นศ.พิการเรียนร่วม มสด. ได้รับทุนแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ ผศ.ดร.บรรพต ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในปัจจุบันมีนักศึกษาพิการเรียนร่วมจำนวน 20 คน โดยการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาที่เป็นเด็กปกติและพิการจะเรียนเหมือนกัน

แต่ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านไอที หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิชาการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ, วิชาห้องสมุกดิจิทัล และการเตรียมตัวการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฯลฯ ทางหลักสูตรได้ร่วมมือกับฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการ หรือหน่วยงาน DSS ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาพิการเรียนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง และนำไปใช้สอบ หรือทำงานได้อย่างแท้จริง

น้องไนท์ นศ.พิการเรียนร่วม มสด. ได้รับทุนแลกเปลี่ยน

นอกจากทาง มสด. จะมีการดูแลจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการอย่างเท่าเทียมแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาผู้พิการได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจอีกด้วย และล่าสุด! ทาง มสด. ก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2562-2563

ซึ่ง Global UGRAD เป็นโครงการให้ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา และทุนสำหรับ 1 ปีการศึกษา แก่นักศึกษาที่เรียนดีจากภาคส่วนที่ขาดโอกาสในบางภูมิภาคของโลก เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเต็มเวลาที่ไม่ได้ปริญญา เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ฝึกงานในสาขาของตน เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม

น้องไนท์ นศ.พิการเรียนร่วม มสด. ได้รับทุนแลกเปลี่ยน

ผลปรากฏว่า นายวัฒนากรณ์ กันตะแก้ว หรือ น้องไนท์ ผู้ที่มีความพิการทางการสูญเสียการได้ยิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยน้องไนท์ ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

น้องไนท์ กล่าวว่า “เขาจะตั้งใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้มากที่สุด และจะนำวัฒนธรรมภาษามือแบบไทยไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนต่างชาติด้วย” และยังได้ฝากถึงเพื่อน ๆ ผู้พิการเรียนร่วมอีกด้วยว่า “อย่าหมดหวังกับความพิการที่ติดตัวมา ถ้าหากมีความตั้งใจและความพยายาม ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรในชีวิต เราก็สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้

อย่างเช่น การเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญมากในการสื่อสารในยุคใหม่ ภาษาอังกฤษกลายเป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้ โดยเขาได้เรียนรู้ผ่านยูทูป หรือ พูดคุยสื่อสารกับคนทั่วไปบ่อย ๆ อย่ากลัวหรือกังวล เพราะร่างกายของเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ หากเราทำซ้ำ ๆ จะเกิดเป็นการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ คนพิการก็สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนกับคนปกติ แค่อดทน และรู้จักคำว่า พยายาม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : www.dailynews.co.th, th.usembassy.gov, FB : ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม

บทความที่น่าสนใจ