คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาพเก่า สมาคมครูฝรั่งเศส สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

“ฉันหาครูให้ไม่ได้นะ แต่ฉันจะไปสอน” จ.ม.ตอบกลับชาว ม.อ. จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

Home / วาไรตี้ / “ฉันหาครูให้ไม่ได้นะ แต่ฉันจะไปสอน” จ.ม.ตอบกลับชาว ม.อ. จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

ข้อมูลจากหนังสือความภาคภูมิใจ ของชาว ม.อ. (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) มีบทความที่เล่าถึง จดหมายตอบกลับจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในอดีต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขาดแคลนอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส

ผศ.ดร.อุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ตัดสินใจเขียนจดหมายกราบทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เพราะเขาไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ จากนั้นหนึ่งเดือนมีจดหมายตอบกลับ ให้ไปเข้าเฝ้าฯ ที่วังสระปทุม

“ฉันหาครูให้ไม่ได้นะ แต่ฉันจะไปสอน “สมเด็จอาจารย์” ความภาคภูมิใจของชาว ม.อ.

เมื่อปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานียุคนั้นขาดแคลนอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส ผศ.ดร.อุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงได้ตัดสินใจเขียนจดหมายกราบทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ให้ทรงช่วย เนื่องจากทรงเป็นนายกสมาคมครูฝรั่งเศส และตัวอาจารย์อุบลวรรณไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ จึงใช้วิธีฝากจดหมายไปถวาย หลังจากนั้นหนึ่งเดือนมีจดหมายตอบกลับให้ไปเข้าเฝ้าที่วังสระปทุม

ในวันที่เข้าเฝ้านั้น มีรับสั่งว่า…

ในวันที่เข้าเฝ้านั้น มีรับสั่งกับอาจารย์อุบลวรรณว่า “ฉันหาครูสอนให้ไม่ได้นะ แต่ฉันจะไปสอน” อาจารย์อุบลวรรณดีใจมากรีบกลับมาแจ้งคณบดี

วิทยาเขตปัตตานี่สมัยนั้นไม่มีห้องพักชั้น 1 ไฟดับบ่อย น้ำประปาขุ่น ทุกคนช่วยกันซ่อมแซมและทาสีอาคารสโมสรอาจารย์ (ในขณะนั้น) ให้เป็นที่ประทับรับรอง ทรงเสด็จมาถึงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2523 และได้ทรงสอนวิชากวีนิพนธ์ฝรั่งเศสแก่นักศึกษาจำนวน 30  คน เป็นเวลากว่าสิบวัน

ทรงใช้วิธีตั้งคำถามแก่ผู้เรียนและร่วมกันหาคำตอบ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ หรือที่เรียกกันว่า สมเด็จอาจารย์ ในเวลานั้นทรงมีพระทัยเย็นและทรงเป็นกันเองมาก ทรงใช้วิธีตั้งคำถามแก่ผู้เรียนและร่วมกันหาคำตอบ ซึ่งวิธีนี้ทำให้นักศีกษาตื่นตัวและต้องทำการบ้านก่อนเข้าชั้นเรียนเสมอ

เวลาต่อมาอาจารย์อุบลวรรณได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกสาขาวรรณคดีฝรั่งเศส แต่ปรากฏว่าได้ทุนแค่ปีเดียวและไม่สามารถขอทุนต่อได้ เมื่อสมเด็จอาจารย์ทรงทราบ มีรับสั่งว่า “ไม่ต้องกลับ ให้เรียนต่อจนจบ ที่ให้ทุนไม่ต้องมาคืน แต่ว่าให้กลับมาสอนที่ปัตตานี”

ขอบคุณที่มาจาก: ข้อมูลจากหนังสือความภาคภูมิใจ ของชาวม.อ. จัดทำโดยหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)

บทความแนะนำ