cru คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่

มรภ.จันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / มรภ.จันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต นักศึกษาใหม่ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ และแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดน่ารู้ดังนี้

มรภ.จันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัคร

เริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2560

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.chandra.ac.th/th/index_flash2.php

เรามีวิดีโอแนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาฝากกันด้วยน้า…

โดยน้องๆ นิสิต นักศึกษาจะได้พบกับห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนที่มีความหลาหลายในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้ทำการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และยังอำนวยความสะดวกสบายในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

อีกทั้งเหล่าคณาอาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างมาก นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางศิลปกรรมในระดับต้น เช่น วิชาวาดเส้น จิตรกรรมสีน้ำ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และวิชาภาพพิมพ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษาไปสู่แขนงที่ได้ทำการเลือกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบประยุกต์ศิลป์

ในส่วนของแขนงออกแบบนิเทศศิลป์ นักศึกษาจะเรียนรู้วิชาทางด้านนิเทศศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นวิชาถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ทักษะส่วนใหญ่จะเน้นไปในด้านการใช้งานโปรแกรม และแนวคิดในการออกแบบ

ต่อมาในส่วนของแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์นั้น นักศึกษาจะเรียนรู้วิชาทางด้านประยุกต์ศิลป์ ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรมบนผ้าใบ ประติมากรรม ภาพพิมพ์ขั้นสูง เป็นต้น จะเป็นการเน้นไปในด้านทักษะให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ให้มากที่สุด

และในสาขาวิชาก็มีกิจกรรมมากมายได้ให้นักศึกษาได้เข้าร่ววมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานสัมนาวิชาการต่างๆ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอีกมากมาย ตลอดเวลาในการเป็นนักศึกษา เพื่อผลิตบุคคลากรชั้นนำออกสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับประเทศและในระดับสากล