ทุนการศึกษา เกาหลีใต้ โครงการแลกเปลี่ยน

รวมทุนเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ที่เปิดรับสมัครช่วงปลายปี

Home / ข่าวการศึกษา / รวมทุนเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ที่เปิดรับสมัครช่วงปลายปี

น้องๆ นักศึกษาคนไหนที่อยากไปเรียนแลกเปลี่ยน ที่ประเทศเกาหลี เตรียมตัวให้พร้อม ช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะมีทุนแลกเปลี่ยนเปิดรับสมัครหลายทุนเลย วันนี้เราก็เลย รวมทุนเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ที่เปิดรับสมัครช่วงปลายปีมาฝากกัน

รวมทุนเรียนแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ประเทศเกาหลีใต้

โครงการที่นำมาแนะนำในวันนี้จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไป ถ้าใครที่สนใจอยากได้ ทุนไปแลกเปลี่ยน ก็ให้ลองอ่านเงื่อนไขการสมัครของแต่ละโครงการ แล้วเตรียมคะแนนสอบภาษาอังกฤษ หรือเกาหลี ที่จะต้องใช้ยื่นให้พร้อม ว่าแต่จะมีทุนเรียนแลกเปลี่ยนไปที่มหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง ลองมาดูกัน

Seoul National University

ภาพ : premium.chosun.com

Seoul National University Exchange Program

ทุนนี้จะเปิดรับสมัครช่วงเดือน ต.ค. ระยะเวลาการให้ทุนจะอยู่ที่ 1 เทอม โดยผู้ที่ได้ทุนจะได้ไปแลกเปลี่ยนในช่วง Fall Semester เดือน ก.ย. – ธ.ค.

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำ กว่า 79 หรือ IELTS 6.0 หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือผลสอบภาษาเกาหลีระดับ 5 ขึ้นไป

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ที่ www.useoul.edu

Hanyang University

ภาพ : hanyang.ac.kr

Hanyang University Student Exchange Program

ทุนนี้จะเปิดรับสมัครช่วงเดือน พ.ย./เม.ย. ระยะเวลาการให้ทุนจะอยู่ที่ 1 เทอม โดยผู้สมัครจะสามารถเลือกเรียนได้ 2 ช่วงคือ ช่วง Spring Semester เดือน มี.ค. – ก.ค. และ Fall Semester เดือน ก.ย. – ธ.ค.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 2.75

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ที่ www.hanyang.ac.kr

Dongguk University

ภาพ : wikipedia.org

Dongguk University Student Exchange Programme

ทุนนี้จะเปิดรับสมัครช่วงเดือน ต.ค. ระยะเวลาการให้ทุนจะอยู่ที่ 1 เทอม โดยผู้ที่ได้ทุนจะได้ไปแลกเปลี่ยนในช่วง Fall Semester เดือน ก.ย. – ธ.ค.

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ไม่จำ เป็นต้องมีผลคะแนน TOEFL/IELTS)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ที่ www.dongguk.edu

บทความแนะนำ