ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ

ทุนฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2019 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2019 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลคนไหน ที่เตรียมจะไปฝึกงานต่างประเทศ วันนี้เรามี ทุนฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2019 จาก ม.มหิดล มาฝากกัน โดยทุนนี้จะสนับสนุนเงินให้ไม่เกินทุนละ 25,000 บาท ต่อคน ใครมีที่ฝึกงานในต่างประเทศแล้ว แต่ยังไม่ได้ขอทุนอะไรไว้ ก็ลองไปขอทุนนี้ จากทางมหาวิทยาลัยดูก็ได้นะ เผื่อจะช่วยแบ่งเบารายจ่าย ในการเดินทางไปฝึกงานต่างประเทศได้

ทุนฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2019 สำหรับนักศึกษา ม.มหิดล

ทุนที่ให้จะสนับสนุนเป็นเงิน โดยเงินก้อนนั้นจะเป็นลักษณะเหมาจ่าย รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ฯลฯ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ขอทุนฝึกงานนี้ได้จะต้องฝึกงาน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือสาขาวิชาที่เรียนอยู่ โดยมีระยะเวลาฝึกงานตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป และหน่วยงานที่จะไปฝึกด้วยจะเป็น ภาคเอกชน หน่วยงานของภาครัฐ หรือจะเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรก็ได้

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอทุน

1. เป็นนักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

2. มีสัญชาติไทย

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่เคยติด F รวมถึงหากมีวิชาที่ติด I จะต้องไปแก้ไขผลการศึกษาในรายวิชานั้นให้เรียบร้อยก่อน

4. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B

5. ต้องได้รับการตอบกลับจากบริษัท หรือหน่วยงานที่รับเข้าฝึกงานเรียนร้อยแล้ว

วิธีสมัครขอรับทุน

ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดไปที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกำหนดการส่งเอกสารจะต้องส่งก่อน 8 สัปดาห์ ที่จะขอรับทุนไปฝึกงานต่างประเทศ

วันปิดรับใบสมัคร

15 กันยายน 2019

**ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mahidol university internship scholarships 2019

บทความแนะนำ