ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่างประเทศ ประเทศแคนาดา

ทุนการศึกษาจาก Wilfrid Laurier University ประเทศแคนาดา ประจำปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษาจาก Wilfrid Laurier University ประเทศแคนาดา ประจำปี 2019

ประเทศแคนาดา เป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการไปเรียนต่อ และในวันนี้เราก็มีทุนจากมหาวิทยาลัย ในแคนาดามาฝากกัน นั่นคือ Wilfrid Laurier University Scholarships เป็นทุนที่สนับสนุนในเรื่องของค่าเทอม โดยอัตราเงินอุดหนุน ให้ทุนจะแตกต่างกันไปตามเกรดเฉลี่ยของผู้ที่ขอทุน

ทุนการศึกษาจาก Wilfrid Laurier University

มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้จัดให้ทุนกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่เพิ่งสมัครเข้าเรียนปีหนึ่ง โดยไม่จำกัดสาขาวิชาของผู้ที่ขอทุน แต่ทุนที่ให้ก็จะมีจำนวนเงินต่างกันไปตามเกรดเฉลี่ยที่ยื่นขอทุน และคณะสาขาวิชาที่เรียน

Wilfrid Laurier University

อัตราการให้ทุน

เงินทุนที่ให้ จะเป็นเงินที่นำมาช่วยในเรื่องของค่าเทอม ผู้ที่ขอทุนได้จะต้องลงเรียนเต็มเวลา และจำนวนเงินทุนที่ให้จะแปรผันไปตามเกรดเฉลี่ย โดยขั้นต่ำจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 80 % ขึ้นไป จนถึง 100 %  ยิ่งได้เกรดเฉลี่ยรวมสูง อัตราเงินสนับสนุนก็สูงตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น

  • สาขาวิชาธุรกิจ จะมีทุนแบบ $5,000 /$2,000
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จะมีทุนแบบ $5,000 /$2,000 /$1,500 /$1,000
  • สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีทุนแบบ $5,000 /$2,000 /$1,500
  • สาขาวิชาดนตรี จะมีทุนแบบ $5,000 /$2,000 /$1,500

** $5,000 (ประมาณ 153,000 บาท) จะเป็นทุนสูงสุดที่ทางมหาวิทยาลัยจะมอบให้ และสำหรับผู้ที่ขอทุนในปีแรกผ่าน ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนในปีถัดไปตั้งแต่ปี 2 – ปี 4 โดยอัตโนมัติ ทุนที่ให้ก็พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) เหมือนเดิม ซึ่งทุนที่ให้จะมีตั้งแต่ $500 (ประมาณ 15,357 บาท) ไปจนถึง $1,500 (ประมาณ 46,072 บาท)

วิธีการสมัคร

สมัครพร้อมกับสมัครเรียนได้เลย โดยในใบสมัครเรียนจะมีช่องให้เราเลือกว่า มีความประสงค์จะขอทุน จากนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงจะพิจารณาทุนให้

วันปิดรับสมัคร

26 กันยายน 2019

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.wlu.ca

ภาพ : www.cud.ac.ae

บทความแนะนำ