คณิตศาสตร์ คอร์สเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ เรียนออนไลน์ โครงการเรียนล่วงหน้า

ม.เกษตรศาสตร์เปิด โครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เกษตรศาสตร์เปิด โครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ ของ ม.เกษตรศาสตร์ บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาก็สามารถเรียนได้ และถ้าเป็นน้องที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้ผลสอบจากการเรียนล่วงหน้านี้ไปสมัครยื่นเข้าเรียนที่ ม.เกษตรฯ ได้นะ ส่วนนิสิต ม.เกษตร ที่ลงเรียนออนไลน์แบบนี้แล้วก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เลย ไม่ต้องลงเรียนซ้ำ

โครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ ม.เกษตรศาสตร์

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 14 แล้ว วิชาที่เปิดสอนจะมีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่ คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา และฟิสิกส์ โครงการนี้เป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ โดยผู้สมัครเรียนกับโครงการจะเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต หรือบุคคลทั่ว ที่ต้องการหาความรู้ก็สามารถลงเรียนได้ โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์จะเริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2562

ผลสอบใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

ความพิเศษของโครงการนี้คือ ผู้เรียนเลือกได้ว่าจะสอบวัดผลหรือไม่ โดยการวัดผลจะมีทั้งสอบกลางภาค และปลายภาค ผลทดสอบนี้นำไปใช้สมัครสอบเข้าเป็นนิสิต ม. เกษตรศาสตร์ศาสตร์ได้ (เฉพาะเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 63) ซึ่งคณะที่ใช้ผลสอบนี้ยื่นเข้าได้ ก็มีตั้ง 14 คณะ ไม่ว่าจะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะประมง ฯลฯ

ผลสอบใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าผู้ที่สมัครเรียนในโครงการนี้ สามารถเลือกที่จะสอบวัดผล แล้วนำผลสอบไปยื่นสมัครเข้าเรียน ม.เกษตรศาสตร์ได้ โดยผู้ที่มีสิทธิ์นำคะแนนไปใช้สมัครเข้ามหาวิยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • เรียนสายวิทย์ – คณิต
  • มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.50 และมีเกรดในหมวดวิชา วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75

ซึ่งแต่ละคณะที่เปิดรับจะใช้อัตราส่วนคะแนนที่ต่างกันไป และถ้ากรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนของผลการเรียน ผู้ที่มีผลการเรียนสูงกว่าจะได้รับการคัดเลือกก่อน ทั้งนี้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะวิชาที่รับนิสิตเข้าศึกษา

เก็บผลการเรียนได้

ส่วนถ้าเป็นนิสิต ม.เกษตร จะสามารถเอาผลคะแนนสอบวิชาพื้นฐานเหล่านี้ไปเทียบโอนหน่วยกิตได้เลย ไม่ต้องลงเรียนซ้ำ ในกรณีที่ผลสอบที่ออกมาไม่ต่ำกว่า C  ส่วนถ้าเป็นนักเรียนผลสอบนี้ก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ เผื่อในอนาคตสอบติด ม. เกษตรศาสตร์ ก็จะได้โอนหน่วยกิตวิชาได้เหมือนกัน

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

11 – 30 มิถุนายน 2562

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารของทางมหาวิทยาลัย

ภาพ : www.coop.ku.ac.th

บทความแนะนำ