คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ดับเบิลดีกรี ปริญญา

มธ. เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจแบบ ‘ดับเบิลดีกรี’ เรียน 4 ปี แต่ได้ปริญญาถึง 2 ใบ

Home / ข่าวการศึกษา / มธ. เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจแบบ ‘ดับเบิลดีกรี’ เรียน 4 ปี แต่ได้ปริญญาถึง 2 ใบ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Bocconi University ในอิตาลี นำร่องผลิตหลักสูตรใหม่ ในปี 2562 โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่า ‘ดับเบิลดีกรี’ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม พัฒนาทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานจริง ที่นอกจากมีความรู้แล้ว ยังต้องมีการพัฒนาทักษะอีกด้วย

‘ดับเบิลดีกรี’ เรียน 4 ปี แต่ได้ปริญญาถึง 2 ใบ แถมได้ไปฝึกงานต่างประเทศ

หลักสูตรใหม่นี้มีจุดเด่นตรงที่ระยะเวลาเรียนคือ 4 ปี ตามเดิม แต่จะได้ใบปริญญาถึง 2 ใบ อีกทั้งยังได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศอีกด้วย โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรใหม่จะแบ่งเป็น เรียนที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีก 2 ปี มหาวิทยาลัยที่จะส่งนักศึกษาไปเรียน และฝึกงานก็มีทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป รวมถึงมหาวิทยาลัยในแถบเอเชียอีก 2 แห่ง ตัวอย่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาตอนนี้ เช่น Bocconi University ตั้งอยู่ที่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรการเงินระดับโลก

วัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา ก็เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพมากพอ โดยจะเพิ่มเติมในส่วนของการส่งเสริมให้นักศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศ และมีการจัดคอร์สพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะ หรือ ReSkill เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ที่เท่าทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

ทุนฝึกงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษา

สำหรับหลักสูตรใหม่ของปี 2562 นี้อาจจะใหม่เกินไป คนที่เรียนไปถึงชั้นปีที่ 2-3 ในปัจจุบัน ที่อยากจะไปฝึกงานต่างประเทศบ้าง แต่โปรแกรมการฝึกงานต่างประเทศไม่ได้มีอยู่ในหลักสูตรเดิมที่เรียนอยู่ ทางมหาวิทยาลัยก็มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศ โดยในปี 2562 ม. ธรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศจาก 4 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี , คณะศิลปศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละคณะจะมีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา และทุนการศึกษาสนับสนุนที่แตกต่างกัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บทความแนะนำ