คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เรียนบัญชี 5 ปี ได้วุฒิ ป.ตรี ควบโท หลักสูตรการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) มธ.

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนบัญชี 5 ปี ได้วุฒิ ป.ตรี ควบโท หลักสูตรการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) มธ.

สำหรับใครที่กำลังเล็งจะเข้าคณะบัญชี หรือบริหารอยู่ วันนี้เรามีหลักสูตร IBMP มาฝากกัน ซึ่งความน่าสนใจของหลักสูตรนี้คือ เราจะทั้งได้ปริญญาตรี และปริญญาโท ในระยะเวลาเรียนเพียง 5 ปี เราลองมาดูกันดีกว่าว่า หลักสูตรนี้มีรายละเอียดอย่างไร

เรียนบัญชี 5 ปี ได้วุฒิ ป.ตรี ควบโท

หลักสูตรเรียนการบัญชี และบริหารธุรกิจ (Integrated Program of Master of Science in Accounting and Financial Management : IBMP) ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด 5 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรเรียนการบัญชี และบริหารธุรกิจ

การเรียนการสอนหลักสูตร IBMP

การเรียนการสอนของหลักสูตรควบปริญญาตรี – โท บัญชี 5 ปี นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ เน้นการแก้ไขปัญหาธุรกิจ และการตัดสินใจแบบผู้บริหาร โดยหลักสูตรที่วางไว้ทั้งหมด 5 ปี จะแบ่งออกเป็นช่วง 3 ปีครึ่ง จะเป็นการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี และอีกปีครึ่งจะเป็นส่วนของหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาตรี

อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าช่วง 3 ปีครึ่งตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนมา จะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาได้รู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงของหน้าที่งานต่างๆ ในทางธุรกิจ จะได้รู้วิธีคิด และการปรับตัวในการทำงานจริง อีกทั้งในระดับนี้จะต้องฝึกงาน ทำโครงการธุรกิจขึ้นมา เพื่อที่จะได้วัดผลสิ่งที่เรียนมา และนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการทำงานจริงได้ ก่อนจะเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาโท ซึ่งในระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้ 2 สาขาคือ

• การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
• การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

หลักสูตรเรียนการบัญชี และบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโท

ในระดับปริญญาโทจะมีเวลาเรียน 1 ปีครึ่ง ในระดับนี้เน้นสร้างความรู้ในศาสตร์เฉพาะด้านของการจัดการธุรกิจ เช่น  การบัญชี, การเงิน, การตลาด และโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปรับผิดชอบหน้าที่งานเฉพาะด้านในระดับกลาง-สูงในองค์การประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านบัญชี หรือบริหารธุรกิจ โดยสาขาที่เปิดสอนมีทั้งหมด 3 สาขาวิชาดังนี้

• การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
• การบริหารการตลาด
• การบริหารการเงิน

ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเรียนปัญชี 4 ปี หรือ 5 ปีดีกว่ากัน ทางเราก็บอกได้แค่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบ ความต้องการของแต่ละบุคคลเลยค่ะ และแม้ว่าจะเรียนบัญชี 5 ปีควบตรี – โท แต่เราก็สามารถเลือกเรียนแค่ปริญญาตรีอย่างเดียวกได้นะ ถ้าเรามองในความคุ้มค่า เรียนหลักสูตร 5 ปีก็คุ้ม เพราะเราจะได้ทั้งวุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท

แต่ว่าการเรัยน 4 ปี ถึงจะต้องเสียเวลาเรียนต่อโทนานกว่า แต่ก็สามารถเลือกเรียนสาขาของปริญญาโทที่อยากเรียนได้มากกว่าหลักสูตร 5 ปี ดังนั้นการเลือกก็ขึ้นอยู้กับตัวผู้เรียนว่าวางแผนชีวิตเอาไว้อย่างไร จากนั้นก็ลือกให้ตรงกับความต้องการของตัวเองเลยจ้า

ที่มา : tbs  ภาพ : AKitect

บทความแนะนำ