งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.มหาสารคาม มมส วิทยาศาสตร์

มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 38 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ฯ

Home / กิจกรรม / มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 38 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ฯ

วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่ม พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 38

และ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในงาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ของเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ , การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย , แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ , นิทรรศการทางด้านวิชาการของแต่ละภาควิชา ตลอดจนกิจกรรมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

โดยสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 38 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพทั้งหมด