ชัยภูมิ โครงการ

เปิดรับสมัครคุณครู อาจารย์ ร่วมเดินทางอนุรักษ์สัตว์ป่าธรรมชาติ ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ไม่มีค่าใช้จ่าย

Home / วาไรตี้ / เปิดรับสมัครคุณครู อาจารย์ ร่วมเดินทางอนุรักษ์สัตว์ป่าธรรมชาติ ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ไม่มีค่าใช้จ่าย

โอกาสของครู อาจารย์ ทั่วประเทศไทยมาถึงแล้ว! กับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย สนุก ประทับใจ ได้ความรู้ต่อยอดสู่ลูกศิษย์ ผ่านโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 8 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จ.ชัยภูมิ วันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 (2 วัน 1 คืน) สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมกิจกรรมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการ ตลอดรัชกาล 70 ปี

โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา

โครงการ “ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิธรรมดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จ.ชัยภูมิ

ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการจุดประกายแรงบันดาลใจให้เหล่าคณาจารย์ ผู้เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ได้ซึมซับศาสตร์พระราชาในการคิดและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ สัมผัสกับเศรษฐกิจพอเพียงของจริง จากวิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า กิจกรรมปล่อยไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาวคืนสู่ป่า และกิจกรรมสุดพิเศษกับการถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยเกมกระดาน (Board game) จากวิทยากรจิตอาสามากความสามารถ

คุณครู อาจารย์ผู้สนใจร่วมโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 8 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จ.ชัยภูมิ ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 (2 วัน 1 คืน) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารประกอบการเข้าเวิร์กชอป (จำนวนจำกัด 30 ท่าน)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/39pvCIQ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์จิรา โทร. 086 416 8823

ไก่ฟ้าพญาลอ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จ.ชัยภูมิ

บทความที่น่าสนใจ