การประกวด พจนศิลป์ โครงการ

4 นิสิต มศว ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / 4 นิสิต มศว ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

แคมปัส-สตาร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทั้ง 4 คน ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย “พจนศิลป์” โครงการ ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 4 นิสิต มศว ผ่านเข้ารอบ

1. นางสาวธิดารัตน์ กุลแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกนวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2. นางสาวณัฎฐา ชื่นฤาดี นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์

3. นางสาวนฤมล เพชราภรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์

4. นายกิตติพงศ์ ชัยวิทิตวาณิชย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

โดยสามารถไปร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้น้องๆ ทั้ง 4 คน ในรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โถงอำนวยการ ชั้นที่ 1 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท

—————————–

ข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ : PRswu