ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี จากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ประกาศรับสมัครแล้ว!

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนนักศึกษาปริญญาตรี จากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ประกาศรับสมัครแล้ว!

ใครที่อยากไปเรียนประเทศญี่ปุ่น ก็เตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วไปสมัคร ทุนนักศึกษาปริญญาตรี  (Undergraduate Students) ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น และทุนนี้เป็นทุนที่ให้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี ปี 62 ประกาศรับสมัครแล้ว!

ทุนนี้เป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ประมง, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์ ฯลฯ  หรือคณะที่เรียนด้านศิลป์ เช่น นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, รัฐศาสตร์ เป็นต้น

โดยทุนที่ให้จะมีระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี กับ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน และทุกคนที่ได้รับทุนจะเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อน 1 ปี การรับทุนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

คุณสมบัติ

  • ถือสัญชาติไทย
  • มีอายุ 17 – 25 ปี
  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย
  • มี GPA สะสมรวมไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ EJU ในวิชา Mathematics1+ Japan
    and the world หรือ Mathematics 2+Science รวมมากกว่า 240 คะแนน

เอกสารที่ต้องใช้

1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 

2. บัตรเข้าห้องสอบ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ (*กรุณายื่นบัตรเข้าสอบมาท้้งสองส่วน)

3. รูปถ่าย 4.5×3.5 cm (*เขียนชื่อหลังรูป และแปะรูปถ่ายลงในใบสมัคร และบัตรเข้าสอบ)

4. ใบรายงานผลการศึกษา

5. หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/หน้งสือรับรองสถานภาพนักศึกษา กรณีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

6. หลักฐานจบการศึกษา

7. ผลสอบ JLPT / ผลสอบ EJU

8. หนังสือยินยอมให้สมัคร และไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจากผู้ปกครอง พร้อมลายเซ็น

วิธีสมัคร

ไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 2 สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เวลา 13.30 – 16.00 น. ในวันที่ 3-7 มิถุนายน 2019 และผู้ที่จะเลือกสอบที่สนามสอบเชียงใหม่ ให้ยื่นใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 16.00 น.

หรือจะส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2019 (ยึดตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp

บทความแนะนำ