ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2019

ใครที่อยากเรียนสายอาชีพ เพราะตอบโจทย์ด้านการทำงานในอนาคต แล้วอยากเรียนต่างประเทศ วันนี้เราก็มี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2019 มาฝากกัน

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประจำปี 2019

ทุนที่ให้มีชื่อว่า ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) โดยในปี 2019 นี้จะแจกทั้งหมด 9 ทุนด้วยกัน รายละเอียดในการให้ทุนมีดังต่อไปนี้

  1. ให้ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (ครอบคลุมช่วงเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
  2. ให้ค่าตั๋วเครื่องบิน – ไปกลับ
  3. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 117,000 เยน (ประมาณ 33,500 บาท)

ระยะเวลาการให้ทุนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 จนจบระดับอนุปริญญา 2 ปี เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น 1 ปี รวมเป็นทั้งหมด 3 ปี ผู้ที่สมัครทุนนี้สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขา เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ โภชนาการ ทำอาหาร ขนม แฟชั่นดีไซน์ เพลง ภาพยนตร์ ถ่ายภาพ แอนิเมชัน ออกแบบ การท่องเที่ยว โรงแรม ล่าม และการแปล ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุ 17 – 25 ปี
  3. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 และมีกำหนดว่าจะจบภายในเดือนมีนาคม 2020 หรือจบเรียนจบชั้น ม.6 แล้ว
  4. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00

วิธีการสมัคร

ไปยื่นเอกสารการสมัครที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2019

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.th.emb-japan.go.jp

ภาพ : kagawa-choka , kbc.ac.jp

บทความแนะนำ