ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อประเทศจีน ในระดับปริญญาตรี-โท ที่ Hunan University

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนต่อประเทศจีน ในระดับปริญญาตรี-โท ที่ Hunan University

ใครที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ วันนี้เราก็มี ทุนเรียนต่อประเทศจีน จากมหาวิทยาลัยหูหนาน (Hunan University) มาฝากกัน แถมเป็นทุนแบบให้เรียนต่อเนื่อง ทั้งปริญญาตรี และโทเลย คุ้มมาก

ทุนเรียนต่อประเทศจีน ที่ Hunan University

ถึงแม้ว่าทุนนี้จะเปิดให้ทุนเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนจบปริญญาโท แต่ผู้สมัครก็สามารถเลือกได้ว่า อยากจะขอทุนในระดับใด จะขอทุนแค่ปริญญาตรี หรือโท เพียงอย่างเดียวก็ได้ โดยรูปแบบการขอทุนแบ่งได้เป็น 3 แบบดังนี้

1. ปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 4 ปี สามารถลงเรียนได้จากตัวเลือกทั้งหมด 4 สาขาวิชา ดังนี้

  • Business Administration
  • Electrical Engineering and Its Automation
  • Mechanical Design, Manufacture & Automation
  • Computer Science and Technology

2. ปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 2 ปีครึ่ง สามารถลงเรียนได้จากตัวเลือกทั้งหมด 4 สาขาวิชา ดังนี้

  •  Business Administration
  • Electrical Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Computer Science and Technology

3. ทุนต่อเนื่อง ปริญญาตรี-โท (ภาคภาษาจีน)

ระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 6 ปีครึ่ง เพราะแบ่งเป็น ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาโทอีก 2 ปีครึ่ง ทุนกลุ่มนี้สามารถลงเรียนได้จากตัวเลือกทั้งหมด 23 สาขาวิชา เช่น

Computer Science and Electronic Engineering,  Mechanical and Vehicle Engineering, Economics and Trade, Business Administration, Architecture, Environmental Science and Engineering, Civil Engineering, Design and Art, Chinese Language and Literature เป็นต้น

** ทุนที่ให้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าสมัคร ค่าประกันสุขภาพ ค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก ส่วนค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะต้องเตรียมมาเอง

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติจีน

2. ต้องมีอายุ 18-30 ปี สำหรับผู้ที่สมัครปริญญาตรี ส่วนผู้ที่สมัครปริญญาโทจะต้องมีอายุ 18-35 ปี

3. เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.5

4. สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนน IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 ขึ้นไป

5. สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาจีนจะต้องได้ HSK 4 ขึ้นไป

6. สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาจีน ด้านภาษา และวรรณกรรมจะต้องได้ HSK 5 ขึ้นไป

เอกสารที่ต้องใช้

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดว่า ภาคภาษาอังกฤษต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ภาคภาษาจีนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างได้ที่ Scholarship of Hunan University

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปที่ zhoukai@hnu.edu.cn

วันปิดรับสมัคร

30 มิถุนายน 2019

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inter.oop.cmu.ac.th

ภาพ : xuehua.us

บทความแนะนำ