ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนเรียนต่างประเทศ

ทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนยุโรป จากโครงการ DUO-Thailand Fellowship ปี 2563

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนยุโรป จากโครงการ DUO-Thailand Fellowship ปี 2563

โครงการให้ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยไทย กับมหาวิทยาลัยคู่ภาคี จากประเทศ สมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป จำนวน 30 ประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนยุโรป : DUO-Thailand Fellowship ปี 63

โดยทุนแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จะให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 1,200 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 41,000 บาท) และได้รับการยกเว้นค่าเทอม ทั้งนี้ผู้ที่ได้ทุนจะต้องศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก หรือวิชาโทจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้

*ตามกำหนดระยะเวลาของโครงการคือ ทุนนี้จะสนับสนุนเงินให้ไม่เกิน 4 เดือน

โครงการให้ทุนนี้ไม่จำกัดสาขาวิชา ในการไปแลกเปลี่ยน แต่ทั้งนี้ก็จะมีสาขาวิชาที่จะได้รับการพิจารณา ให้ความสำคัญในลำดับต้น ได้แก่

– Alternative Energy
– Biotechnology
– Food Science and Technology
– Health Sciences
– Information and Communication Technology
– Logistics and Supply Chain Management
– Engineering
– Smart Electronics
– Robotics
– Tourism and Hospitality Management

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. นักศึกษาปริญญาตรีต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25
3. มีสัญชาติไทย
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลการทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการทดสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร) ดังนี้

  • ภาษาอังกฤษ : TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 213 คะแนน (computer-based) หรือ 79-80 (internet-based) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  • ภาษาฝรั่งเศส : D.E.L.F. หรือ D.A.L.F. ระดับ B2 ขึ้นไป
  • ภาษาเยอรมัน : Goethe-Zertifikat หรือ telc Deutsch ระดับ B2 ขึ้นไป
  • ภาษาอิตาลี : CILS ระดับ B2 ขึ้นไป
  • ภาษาสเปน : DELE หรือ SIELE ระดับ B2 ขึ้นไป

5. ไม่อยู่ระหว่างการสมัครรับทุน หรืออยู่ระหว่างการรับทุนอื่นๆ
6. ไม่เคยได้รับทุน DUO-Thailand Fellowship Programme มาก่อน

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัคร และเอกสารทั้งหมดไปที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยส่วนมากจะเป็นกองวิเทศสัมพันธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุนไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา ต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระยะเวลารับสมัคร

วันนี้ – 23 กันยายน 2562

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th

บทความแนะนำ