ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่างประเทศ สหราชอาณาจักร

ทุนเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร สำหรับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร สำหรับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มหาวิทยาลัย Salford (University of Salford) ให้ทุนเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร กับนักศึกษาที่มาจากประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการให้เงินสนับสนุนค่าเรียน ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท โดยรายละเอียดในการให้ทุนมีดังต่อไปนี้

ทุนเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร จาก University of Salford

ทุนนี้มีชื่อว่า SOUTH-EAST ASIA SCHOLARSHIPS เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่มาจากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และพม่า โดนทุนนี้จะสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน £3,000 (ประมาณ 115,937 บาท) ให้กับผู้ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2018/2019 หรือ 2019/2020 ซึ่งทุนนี้จะให้ทั้งนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

โดยเงื่อนไขของการให้ทุนถ้าเป็นนักศึกษา ป.ตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 70% และคนที่จะสมัครเรียนในระดับ ป.โท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 จากผลการเรียนในระดับ ป.ตรี

วิธีการสมัคร

การสมัครทุน จะสมัครไปพร้อมกับการสมัครเรียนเลย โดยหลังจากที่เลือกสาขาวิชาเรียนเสร็จ ในแบบฟอร์มการสมัครจะมีให้เลือกว่า สนใจที่จะสมัครขอทุนหรือไม่

วันปิดรับสมัคร

26 กรกฎาคม 2019 สำหรับภาคการศึกษา ที่จะเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2019

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ beta.salford.ac.uk

University of Salford

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เมือง Manchester ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1967 ถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีอายุน้อยกว่าหลายๆ มหาวิทยาลัยที่เราคุ้นชื่อในสหราชอาณาจักร แต่ University of Salford ก็มีคุณภาพการศึกษาที่ดี ติด 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรด้วยนะ และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำของโลกในหลากหลายวงการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อ (media industry) ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เข้าฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของโลก เช่น BBC และ ITV บริษัทชั้นนำในอังกฤษ

ภาพ : salfordstudents

บทความแนะนำ