โครงการ YSEALI เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าค่ายที่ประเทศพม่า

โครงการ YSEALI กำลังเปิดรับเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี เข้าร่วมค่ายเยาวชนที่มีชื่อว่า "YSEALI Impact XL" ณ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ค. 2018

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับอาสาสมัคร เยาวชนไทย-อเมริกัน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดรับสมัครคัดเลือก เยาวชนไทย-อเมริกัน ไปเป็นอาสาสมัครปฎิบัติงาน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง