ประสบการณ์เรียน สาขาการจัดการครัว

ประสบการณ์เรียน สาขาการจัดการครัว และศิลปะการประกอบอาหาร – พุทธิพร หลุยส์

สวัสดีครับ ผม หลุยส์ นะครับ พุทธิพร หลุยส์ ซอนเดอรส์ ศึกษาที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ประสบการณ์เรียน สาขาการจัดการครัว ฯ