5 เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับกลาง สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือน้องๆ คนไหนที่กำลังจะจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเตรียมตัวออกไปในสังคมของการทำงานควรที่จะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเลย