เอก นนทกฤช ผู้ประกาศข่าว MONO 29

คุยเรื่องมุมมองการศึกษาไทยกับ เอก นนทกฤช ผู้ประกาศข่าว MONO 29 – พัฒนาได้ แต่ต้องใช้เวลา

พูดคุยกับ เอก นนทกฤช ผู้ประกาศข่าว MONO 29 ที่จะมาบอกเล่าถึงมุมมองด้านการศึกษาไทยและความสำคัญของใบปริญญาบัตรในยุคปัจจุบัน