เอริท-ธฤต พลอยเพ็ชร์ นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รู้จักเอริทให้มากขึ้น

สีที่ชอบ :  สีแดง อาหารที่ชอบ : ไข่ยัดไส้ กิจกรรมยามว่าง : อ่านนิยาย ความสามารถพิเศษ : ฉ่อย, ลิเก คติประจำใจ : ชีวิตคือการเดิมพัน