S Weekly นิตยสารเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

S Weekly นิตยสารเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปิดตัวแล้ว หลังอยู่คู่กับนักเรียนไทยมา 50 ปี

S Weekly นิตยสารเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกาศยุติในรูปแบบสิ่งพิมพ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนิตยสาร S Weekly หรือมีชื่อเดิมที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ Student Weekly
9 เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

9 เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

เดี๋ยวนี้เวลาที่เราต้องการรู้อะไรสักอย่าง ก็ไม่ต้องไปอ่านได้แต่ในหนังสืออย่างเดียวแล้ว เพราะด้วยยุคนี้เป็นสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น