โครงการ 'ครูรัก(ษ์)ถิ่น'

เปิดโครงการ ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ เรียนจบ ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูแน่นอน

โครงการ 'ครูรัก(ษ์)ถิ่น' เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาแก้ไขปัญหาโรงเรียนเล็ก ที่ขาดแคลนคุณครู สิ่งที่น่าสนใจคือได้บรรจุ แล้วก็ได้กลับไปทำงานที่บ้านเกิดด้วย