Sophie Ron

โซฟี รอน จากเด็กสาวเก็บขยะขาย สู่การได้รับทุนเรียนต่อมหาลัย ในออสเตรเลีย

โซฟี รอน ผู้ที่ได้รับโอกาสด้านการศึกษา จากกองทุน CCF ล่าสุดเธอก็ได้สำเร็จการศึกษาในฐานะนักวิชาการ และได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนต่อที่มหาลัยในออสเตรเลีย