นร.ม.6 สุดเก่ง เขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรม นร. รายแรกของไทย พร้อมจดสิทธิบัตรแล้ว

นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สามารถเขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียนได้เป็นรายแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งยังได้จอสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย