สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

เปิดประวัติ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ – ดีกรีดุษฎีบัณฑิต ม.เกษตรฯ

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ หนึ่งเดียวในสภาฯ งดออกเสียงเลือกนายกฯ และนอกจากนี้เขายังเป็นขวัญใจชาวศรีสะเกษ อีกด้วย