American Standard Design Award (ASDA) เปิดรับผลงานนักศึกษา ด้านการออกแบบ

American Standard Design Award (ASDA) เปิดรับผลงานนักศึกษาด้านการออกแบบ เปิดโลกแห่งจินตนาการสร้างสรรค์พื้นที่ห้องน้ำที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเสมือนห้องน้ำที่บ้าน