ลิซ่า BLACKPINK ถ่ายรูปยินดีกับเพื่อนสนิท ในวันรับปริญญา

โมเมนท์น่ารัก ลิซ่า BLACKPINK ถ่ายรูปยินดีกับเพื่อนสนิท ในวันรับปริญญา

เป็นอีกภาพที่เต็มไปด้วยโมเมนท์น่ารักน่าประทับใจบรรดาเหล่าบลิ้งค์ ลิซ่า BLACKPINK ถ่ายรูปยินดีกับเพื่อนสนิท ในวันรับปริญญา