น่ายกย่อง คุณครูกานา ใช้ชอล์กวาดโปรแกรม Microsoft word บทกระดานดำ

เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสฮอตอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้เลย สำหรับภาพของคุณครูชาวกานา ที่ใช้ชอล์กวาดภาพโปรแกรม Microsoft Word ลงบนกระดานดำ เพื่อสอนนักเรียนในวิชา ICT หรือ Information and Communications Technology

ผู้มีงานทำด้าน ICT ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงจาก ICT | สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการเปิดเผยผลสำรวจ "ผู้มีงานทำด้าน ICT ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงจาก ICT" ประจำปี 2559