9 ทุนการศึกษา! สำหรับนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ (ปิดรับสมัคร 10 พ.ค. 60) | MAT

ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ