MAT ทุนการศึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

9 ทุนการศึกษา! สำหรับนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ (ปิดรับสมัคร 10 พ.ค. 60) | MAT

Home / ข่าวการศึกษา / 9 ทุนการศึกษา! สำหรับนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ (ปิดรับสมัคร 10 พ.ค. 60) | MAT

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย

เปิดรับนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2560

ทางมูลนิธิฯ เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2560 จำนวน 9 ทุน

  • ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี)
  • โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ
  • พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

จึงนับเป็นโอกาสทางการศึกษาครั้งสำคัญ เพื่อนักศึกษาวิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษาการตลาด

  • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ศึกษาเอกสาขาวิชาการตลาด
  • มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดตาม ข้อบังคับมารยาท และความประพฤติของนักศึกษาและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา
  • ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดเพิ่มเติม www.marketingthai.or.th/scholarship-2017 , หรือ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-679-7360 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย