ตำนานหลอน ม.เทคโนโลยีสุรนารี [ไม่เชื่อลองอ่านเลย]

โดยเฉพาะหอพักหญิงของที่นี้มีเรื่องเล่าและตำนาน ที่ถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นเรื่องที่เมื่อทุกคนได้ยินจะต้องมาพิสูจน์กันให้ได้เลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

เรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

หลายคนมักคิดว่าเป็นวิทยาลัยเทคนิค เพราะมีคำว่า เทคโน ช่วงก่อตั้งมหาลัย จดหมายมักจะถูกส่งไปที่เทคโนสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี