THE YERS นักผจญเพลง แคมปัสทัวร์ดนตรีในมหาวิทยาลัย เปิดเวิร์กช็อปดนตรีสดๆ ที่ มศว

ดนตรีเป็นศิลปะที่เรียนรู้ฝึกฝนกันได้ ดนตรีเป็นศิลปะบำบัด อาชีพนักดนตรีเปลี่ยนไปแล้ว กับ แคมปัสทัวร์ดนตรีในมหาวิทยาลัย เปิดเวิร์กช็อปดนตรีสดๆ ที่ มศว