THE YERS ดนตรี นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล มศว เวิร์คช็อป แคมปัสทัวร์

THE YERS นักผจญเพลง แคมปัสทัวร์ดนตรีในมหาวิทยาลัย เปิดเวิร์กช็อปดนตรีสดๆ ที่ มศว

Home / กิจกรรม / THE YERS นักผจญเพลง แคมปัสทัวร์ดนตรีในมหาวิทยาลัย เปิดเวิร์กช็อปดนตรีสดๆ ที่ มศว

ปกติเรามักจะพบกับรุปแบบโรดโชว์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนดนตรี ของนิสิตและขยายฐานกลุ่มผู้ที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ดังเช่นกิจกรรมดนตรีดีๆ ของรายการ “นักผจญเพลง” ของสถานีไทยพีบีเอส ที่ได้นำศิลปินวงวัยรุ่น THE YERS มาเล่นมินิคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มและจัดเวิร์กช็อปดนตรีกันอย่างสดๆ ถึงที่ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นที่แรกเมื่อเร็วๆ นี้

แคมปัสทัวร์ดนตรี เปิดเวิร์คช็อปสดๆ ที่ มศว

ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ครูดนตรีผู้มีความบกพร่องด้านการมองเห็น กล่าวว่า

วง THE YERS

“ดนตรีเป็นศิลปะที่เรียนรู้ฝึกฝนกันได้ ดนตรีเป็นศิลปะบำบัด อาชีพนักดนตรีเปลี่ยนไปแล้ว เช่น เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรี เป็นครูดนตรี หรือแม้คนที่อ่านไม่ออก มองไม่เห็น ก็สัมผัสกับความสุขจากเสียงเพลงได้ เพราะโลกดนตรีไม่มีข้อกัด

เช่นเดียวกับประสบการณ์ตรงที่นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ได้รับจากรายการ ‘นักผจญเพลง’ ให้มีส่วนร่วมแชร์โชว์ความสามารถด้านดนตรีกับนักดนตรีมืออาชีพ ซึ่งเราก็ได้จัดทีมนิสิตที่เคยไปประกวดคาราวบาว ยังก์บลัด ขึ้นเวที โครงการ Campus Tour ของรายการนักผจญเพลงนี้ เขาได้เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแรก ก็เกิดประโยชน์ให้ดนตรีแพร่หลายไปในกลุ่มคนวัยรุ่นวัยนิสิตนักศึกษา

ซึ่งอันที่จริงโลกของดนตรีกับโลกของเด็กวัยรุ่นวัยนี้ คือโลกเดียวกัน โดยนำนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จอย่างวง THE YERS มาร่วมแสดงดนตรีแบบนี้ ก็คงอยากให้ผู้เรียนดนตรีได้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักดนตรีมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จและสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้เพราะโลกของดนตรีและเสียงเพลงคือโลกแห่งความสุขเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างไม่มีเงื่อนไข”

กิจกรรมแคมปัสทัวร์ดนตรีในมหาวิทยาลัยของรายการ “นักผจญภัย”

กิจกรรมแคมปัสทัวร์ดนตรีในมหาวิทยาลัยของรายการ “นักผจญภัย” ที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นที่แรก จะช่วยต่อเติมและเปิดโลกการเรียนรู้การเรียนด้านดนตรีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และใช้ดนตรีไปในทางที่ถูกที่ควร รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่คนทุกเพศทุกวัยนั่นเอง