GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ – ฝาก 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสินฟรี

Home / วาไรตี้ / ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ – ฝาก 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสินฟรี

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดงานวันออมสินแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการประหยัดอดออม โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ” คัมภีร์แห่งการออม GSB : Secrets of Successful Savers” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนชีวิตสู่เป้าหมาย โดยภายในงานน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนจากทั้ง 5 ภาค ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ได้มาร่วมสร้างสีสันและเข้าพบกับ ท่าน ดร.ชาติชาย ด้วย

ธนาคารออมสิน จัดงาน วันออมแห่งชาติ 31 ต.ค.62

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวันแห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออม ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการออมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการออมในวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี รวมถึงได้จัดกิจกรรมในวันออมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา

ปีนี้มีกิจกรรมสำคัญคือการจัดทำของที่ระลึกชิ้นพิเศษที่คู่กับกิจกรรมวันออมเป็นประจำทุกปี คือ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม” มอบให้ผู้ฝากเงินด้วยตัวเองหรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. หรือในเวลาทำการของสาขานั้นๆ (ของแจกมีจำนวนจำกัด)

ทั้งนี้ กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม มีแนวคิดในการออกแบบและลวดลายให้เป็นกล่องเก็บคัมภีร์ ที่ต้องการจุดประกายให้นักออมได้ไขปริศนาคัมภีร์แห่งการออมของตนเอง ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย คัมภีร์แห่งการออมที่ได้รับการไขปริศนาแล้ว จึงนับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแบบฉบับของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นมีจุดหมายเพื่อความมั่งคั่ง ยั่งยืน ความสำเร็จ ความสุขใจ และความมั่นคง

สำหรับกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ธนาคารออมสินยังได้จัดนิทรรศการวันออมแห่งชาติ คือ พระมหากษัตริย์กับการออม, วันออมโลก วันออมแห่งชาติ, นิทรรศการคัมภีร์แห่งการออม และ กิจกรรมคัมภีร์แห่งการออม ซึ่งจะให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมด้วยการเขียนคัมภีร์การออมในแบบฉบับของตน เพื่อประมวลให้เห็นถึงวิธีการออมเงินที่มีความหลากหลาย และสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนทั่วไปได้ นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลผู้มีวินัยทางการเงิน/การออมดีเด่น อาทิ ธนาคารโรงเรียนต้นแบบประจำปี 2561 จำนวน 13 โรงเรียน รางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จำนวน 26 โรงเรียน รางวัลธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง Virtual School Bank ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 22 โรงเรียน พร้อมมอบรางวัลศิลปินกลุ่มที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น แก่ ศิลปิน SBFIVE รวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในฐานะทูตส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินในโอกาสนี้ด้วย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย มอบ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม” แก่น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019

“วันออมโลก หรือ World Thrift Day เป็นวันที่นานาประเทศนิยมเป็นสากล โดยถือเอาวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมสินโลก ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมที่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อค.ศ.1924 หรือ พ.ศ.2467 เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออม ต่อมาใน ค.ศ.1996 หรือ พ.ศ.2539 องค์การสหประชาชาติ ได้เฉลิมฉลอง 50 ปี สถาบันธนาคารอมสินโลกและกลุ่มธนาคารทั่วทั้งยุโรปจึงได้ประกาศให้วันที่ 31 ตุลาคม เป็นวันแห่งการประหยัดและออมโลก เพื่อปลูกฝังค่านิยมและนิสัยรักการออม อันเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

รวมภาพบรรยากาศทั้งหมด