GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2017 การประกวด ธนาคารออมสิน

ขอเชิญนักศึกษาเข้าประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2017 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท

Home / กิจกรรม / ขอเชิญนักศึกษาเข้าประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2017 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท

เนื่องด้วย ธนาคารออมสิน ร่วมกับ นิตยสาร Campus Star ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หน้าตาดี มากความสามารถ สมัครเข้าร่วมกิจกกรม GSB GEN CAMPUS STAR 2017  ทั้งนี้จะมีงานแถลงข่าวการประกวดอย่างเป็นทางการ ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ โอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมาแล้ว รีบๆ สมัครกันเข้ามาเลยนะคะ

GSB GEN CAMPUS STAR 2017 พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษา อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
 • บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก
 • มีทัศนคติที่ดี มีปฎิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิต กับธนาคารออมสิน

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค GSB GEN CAMPUS STAR 2017

วันแรก : ทำการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าสมัคร เพื่อค้นหา 20 คนสุดท้าย สำหรับแสดงความสามารถในวันถัดไป

วันที่สอง : ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย แสดงความสามารถและตัดสินผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร

สถานที่คัดเลือกผู้เข้าประกวด

ภาคใต้

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
 • สมัครและคัดเลือก : วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560
 • ตัดสินเพื่อเป็นตัวแทนภาค : วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
 • สมัครและคัดเลือก : 2 กันยายน 2560
 • ตัดสินเพื่อเป็นตัวแทนภาค : วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560

ภาคตะวันออก

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
 • สมัครและคัดเลือก : วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560
 • ตัดสินเพื่อเป็นตัวแทนภาค : วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560

 ภาคเหนือ

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 • สมัครและคัดเลือก : วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560
 • ตัดสินเพื่อเป็นตัวแทนภาค : วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560

ภาคกลาง

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
 • สมัครและคัดเลือก : วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
 • ตัดสินเพื่อเป็นตัวแทนภาค : วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

รางวัลตัวแทนภาค

 • ผู้ได้รับตำแหน่งตัวแทนภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 20,000 บาท (ชาย 2 หญิง 2)
 • รางวัลขวัญใจประจำภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท (ชาย 1 หญิง 1 )
 • สำหรับคนที่เข้ารอบ แต่ไม่ได้รับตำแหน่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท

หมายเหตุ : หากผู้ได้รับตำแหน่งไม่สามารถไปประกวดรอบสุท้ายได้ ผู้ได้รางวัลขวัญใจประจำภาคจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดรอบสุดท้ายแทน

รอบตัดสิน GSB GEN CAMPUS STAR 2017

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

รางวัลชนะเลิศ GSB GEN CAMPUS STAR 2017

 • -ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 200,000 บาท
 • -ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้ธนาคารออมสิน
 • -ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้กับนิตยสาร Campus Star พร้อมโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
 • -ขึ้นปกนิตยสาร Campus Star

รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 100,000 บาท

รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 2 – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 50,000 บาท

รางวัล popular vote (ช-ญ) – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 10,000 บาท

การรับสมัคร

 1. สมัครได้ที่บูธกิจกรรม GSB GEN CAMPUS STAR 2017
 2. สมัครในวัน Audition ตั้งแต่ เวลา 10.00-13.00 น.
 3. ส่งใบสมัครมาที่นิตยสาร Campus Star หรือผ่าน facebook.com/campusstar
 4. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 502 0700 ต่อ 7351, 7844, 7817

หรือสอบถามทางแฟนเพจ facebook.com/campusstar

สมัครการประกวด คลิก!!