ม.ทักษิณ

“ม.ทักษิณ” รีแบรนด์ใหม่ พร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

Home / วาไรตี้ / “ม.ทักษิณ” รีแบรนด์ใหม่ พร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับตัวรีแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่ เตรียมพร้อมองค์กรก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม สังคม ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสู่อนาคตและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

“ม.ทักษิณ” รีแบรนด์ใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทีมผู้บริหารร่วมงาน “TSU Rebrand Grand Opening” เปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่เน้นความสดใส ร่าเริง สนุกสนาน และมีพลัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การปรับโฉม มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567” จัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า “ถ้าต้องการให้ผู้คน รู้จักเรา รู้จักตัวตน รู้จักอัตลักษณ์ เข้าใจความหมาย และมีภาพที่จดจำแห่งองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ เราต้องทำสิ่งเหล่านั้นผ่านแบรนด์ ซึ่งแบรนด์ไม่ใช่โลโก้ แบรนด์จะไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์ หรือความหมายเพียงแค่บางสิ่งบางอย่างเท่านั้น

 

เพราะโลโก้และสัญลักษณ์เป็นเพียงภาพแทนของความหมายในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น หากทว่าแบรนด์คือความคิดรวบยอดทั้งหมดของผู้คนที่มีต่อการจดจำ ที่ให้ความหมายและรู้จักกับเราในมิติและความหมายต่างๆ มากยิ่งขึ้น แบรนด์จึงเป็นทั้งอัตลักษณ์ เป็นทั้งตัวตน เป็นทั้งคุณค่า และเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้คนรู้จักเรามากขึ้น และหันมาร่วมมือ สร้างพันธมิตรเพื่อการขับเคลื่อน ก้าวไปสู่ข้างหน้าร่วมกันแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ”

ส่วนกิจกรรมต่อยอดของงานรีแบรนด์ มหาวิทยาลัยทักษิณจะมุ่งเน้นกิจกรรม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ คือความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึก เป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และหมุดหมาย ด้วยความมุงมั่น แนวแน่และศรัทธา ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เพื่อขับเคลื่อน สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรักและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จากรากสู่โลก (Glocalization) ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ “ปัญญา จริยธรรม นําการ พัฒนา” โดยมีความหมาย จากอักษรย่อ TSU ดังนี้ T : Talent มีปัญญาปฏิบัติการ S : Synergy สานพลังสู่ความสําเร็จ U : University for Change สร้างสรรค์สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ