5 ข้อดี การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5 ข้อดี การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่นำมาใช้ในการเรียน การทำงาน

Home / วาไรตี้ / 5 ข้อดี การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่นำมาใช้ในการเรียน การทำงาน

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลย เพราะนอกจากเราจะต้องใช้ในการเรียนหนังสือและในชีวิตประจำวันแล้ว ภาษาเหล่านี้ยังถูกนำมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หรือแม้แต่ใช้คุยกับหัวหน้าที่เป็นชาวต่างชาติด้วย

5 ข้อดี การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มี 5 ข้อดีของการเรียนรู้หลาย ๆ ภาษามาบอกกันด้วย จะมีข้อดีอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย

ข้อดีของการเรียนรู้ภาษา

1. ทำให้เราเก่งมากขึ้น

การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ผ่านการเรียนรู้ จดจำ แปลความหมาย และการสื่อสาร

ดังนั้นข้อดีในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะช่วยทำให้เราสามารถทำคะแนนสอบวิชาอื่น ๆ ได้ดีกว่าคนที่เรียนรู้ได้เพียงภาษาเดียว และยังช่วยทำให้เมื่อเราเรียนจบออกไปสมัครแล้ว เรายังเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ อีกด้วย เพราะเราพูด อ่าน เขียน ได้หลายภาษานั่นเอง

2. พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง

สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้หลาย ๆ ภาษาตั้งแต่ในวัยเด็ก จะต้องมีการสับเปลี่ยนการพูด การเขียน และลักษณะโครงสร้างทางภาษาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาษา

จากการวิจัยพบว่า การที่สมองมีการสับเปลี่ยนการทำงานในลักษณะนี้อยู่บ่อย ๆ จะช่วยทำให้เราพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ รับรู้สถานการณ์รอบตัวได้ดีตามมาอีกด้วย

3. ลดโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์/สมองเสื่อม

ได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมได้ โดยพบว่าผู้ที่เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะมีอายุเฉลี่ยในการเป็นโรคดังกล่าวอยู่ที่ 75.5 ปี ในขณะที่ผู้ที่เรียนรู้เพียงภาษาเดียวหรือไม่เรียนรู้เลยจะมีอายุเฉลี่ยการเป็นโรคดังกล่าวอยู่ที่ 71.4 ปี

ดังนั้นการเรียนรู้หลาย ๆ ภาษาจะเป็นการช่วยเพิ่มความจำ เพราะในการเรียนภาษาต่างประเทศผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องจำหลักภาษาที่ใช้ในแต่ละภาษาให้ได้ เพื่อจะได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังจะต้องคอยจำคำศัพท์ใหม่ ๆ อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาสมองของเราให้มีความจำที่ดีขึ้น

ข้อดีของการเรียนรู้ภาษา

4. เพิ่มความสามารถในการรับรู้ข้อมูล

จากงานวิจัยในหลาย ๆ งานด้วยกันพบว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ข้อมูลและกลั่นกรองข้อมูลก่อนว่าข้อมูลแต่ละชนิดมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด หรือไม่มีความสำคัญเลย และยังเป็นการช่วยทำให้เราสามารถแยกแยะข้อมูลที่เป็นเท็จออกมาจากข้อมูลที่ความจริงได้ด้วย

5. ทำให้เราติดสินใจได้ดีขึ้น

ผู้ที่เรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลาย ๆ ภาษานั้นจะมีความสามารถในการตัดสินใจดีกว่าผู้ที่เรียนรู้เพียงภาษาเดียว เพราะว่าผู้เรียนรู้หลาย ๆ ภาษานั้น จะต้องมีการตัดสินใจที่จะเลือกใช้คำศัพท์ในภาษาต่าง ๆ ให้เหมาะสมก่อนที่จะนำมาเผยแพร่หรือสื่อสารกับคนอื่น เช่น การทำงานที่จะต้องติดต่อกับชาวต่างชาติอยู่บ่อย ๆ เป็นต้น

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ