GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคกลาง GSB GEN CAMPUS STAR 2019

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบค้นหาตัวแทนภาคกลาง ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ที่ผ่านมา
จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี

จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี ? มหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่รับ ปวส. รวมให้ที่นี่แล้ว

จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเรียนต่อปริญญาตรีโดยหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เล่าสู่กันฟัง !! เปิดประสบการณ์กับเด็กฝึกงานที่ MONO Group

การสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษา สำหรับเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา นำความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด  เป็นอีกหนึ่งวิชาภาคปฎิบัติที่ทุกมหาวิทยาลัยกำหนดในรูปแบบของการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาปีที่ 4 ระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่าง 3- 5  เดือนจะอยู่ช่วงเดือน พฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี (ตามระเบียบการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด) การฝึกงาน ประโยชน์ที่นิสิตนักศึกษาจะได้รับจากการฝึกงาน…

รวมแปรอักษรแสดงความไว้อาลัย ของมหาลัย-โรงเรียน ต่างๆ

งดงาม ยิ่งใหญ่ สถานศึกษาในประเทศไทย อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ร่วมใจแปรอักษรไว้อาลัย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

10 มหาวิทยาลัยชื่อพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ทุกคนอาจจะเคยได้ยินได้รู้กันมาบ้างแล้วว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยของไทย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ