นวัตกรรม แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพร แพทย์แผนไทย

แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพร มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลโลก

Home / กิจกรรม / แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพร มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลโลก

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ปลื้ม แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม”  ผลงานอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยคว้ารางวัลโลก ณ กรุงเจนีวา

แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพร มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลโลก

 แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพร มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลโลก ปก

ตามที่ผลงาน“แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม” (Cooling Phytogel Facial with Nano Serum Mask) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ประเทศสมาพันธรัฐสวิส (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva) และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization)

แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพร มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลโลก

โดยนักวิจัย และนักประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า ๑,๐๐๐ ผลงาน มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า ๔๐ ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ผลงาน “แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม” ของ ดร.ไฉน น้อยแสง นักวิจัยและอาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีคว้า ๒ รางวัล คือรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Geneva International Invention 2016 และรางวัล Special Award on Stage จาก Taiwan Invention Association