dpu ผ้าไหม

นศ. DPU ชนะเลิศออกแบบแฟชั่นผ้าไทย “From Tour to Runway” จุดกระแสผ้าไทยพื้นถิ่น

Home / กิจกรรม / นศ. DPU ชนะเลิศออกแบบแฟชั่นผ้าไทย “From Tour to Runway” จุดกระแสผ้าไทยพื้นถิ่น

นายสรชาติ พานิช และ นางสาวเกวลี กิตติอุดมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้รับรางวัลชนะเลิศ Young Talented Designer การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น ภายใต้โครงการ “From Tour to Runway” ยกระดับแฟชั่นผ้าไทย เติมไฟการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

นศ. DPU ชนะเลิศออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

“From Tour to Runway” จุดกระแสผ้าไทยพื้นถิ่น และการท่องเที่ยวยั่งยืน

ผลงานดังกล่าวมีชื่อว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุมชนท่องเที่ยวฮ่องแฮ่ และผ้าทอร้อยรักษ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการดึงความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ ผสานกับผ้าพื้นถิ่นคือผ้าขาวม้า ที่มีการถักทอจากเส้นใยธรรมชาติ ผสมผสานให้เกิดรูปแบบใหม่เป็นผ้าขาวม้าสไตล์ซาฟารี ซึ่งเป็นการออกแบบให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ออกเดินทางท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ออกแบบได้ลงพื้นที่ศึกษาเรื่องราวเครื่องแต่งกายผ้าขาวม้า ซึ่งมีรูปแบบที่คุ้นตา และต่อยอดไอเดียการออกแบบเพื่อเพิ่มโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าจากผ้าขาวม้ามากขึ้น โดยผู้ออกแบบได้เรียนรู้กระบวนการทุกขั้นตอน ของการทำผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้รู้ถึงคุณค่า เเละอยากจะส่งต่อให้ผ้าข้าวม้าของชุมชน ต่อยอดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการ “From Tour to Runway” จัดขึ้นโดย ฟายด์ โฟล์ค ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตร เพื่อผลักดัน Soft Power ของไทยด้านแฟชั่นให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ โดยเป็นการคัดเลือกผลงานจากนิสิตนักศึกษาและดีไซเนอร์รุ่นใหม่กว่า 33 ทีมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดมูลค่าในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยยกระดับผ้าไทยให้เกิดการใช้งาน เป็นที่นิยมสวมใส่ง่ายในคนทุกวัย แลเกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น