KU ค่าย ม.เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เปิดโลกวัยใส สู่หัวใจช่อนนทรี ครั้งที่ 12

Home / กิจกรรม / เปิดโลกวัยใส สู่หัวใจช่อนนทรี ครั้งที่ 12

เจอกันอีกแล้ว! ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 12 เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมัธยมปลายตั้งแต่ ม.4-6 ทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ ได้มาพบประสบการณ์และค้นหาตนเองการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย… ขั้นตอนในการสมัครเข้าค่ายก็ไม่ยากเลยจ้า ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไรบ้าง? จะรอช้าอยู่ทำไม มาดูกันเลย

ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 12

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ค่ายจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่ยากเลย เพียงแค่น้องๆ ดาวน์โหลดใบสมัคที่ : https://drive.google.com/file/d/0B9wnTk2zDCFpRi1NcDNmRHE5alU/view?pli=1 แล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อย่าลืม! ใบยินยอมจากผู้ปกครองด้วยนะจ้า

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 หรือ 6
2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคติดต่อใดๆ
3. ผู้ปกครองต้องรับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรอกข้อมูลครบถ้วน)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
โดยส่งมาที่ สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 (วงเล็บมุมซองว่า “ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 12”)

หมายเหตุ
1. รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเพียง 100 คนเท่านั้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าที่พักสำหรับ 4 คืน 5 วัน จำนวน 490 บาท หลังจากประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโอนเงินเข้าบัญชี (แจ้งเลขบัญชีในวันประกาศผล)
3. ประกาศผลทาง facebook : Open Nontri Camp ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการชำระเงินได้ทาง facebook : Open Nontri Camp
4. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทาง facebook : Open Nontri Camp หรือทางเบอร์โทรศัพท์ ดังนี้

– พี่เชือกฟาง 0972366552
– พี่ซีซ่า 0803911800
– พี่ฉัตร 0823032575
– พี่ปาล์ม 0849089237

5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ “เปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 12” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต กำแพงแสน
6. ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้