KUniverse ม.เกษตรศาสตร์ หนังสั้น

ม.เกษตรศาสตร์ ผลิตภาพยนตร์สั้น KUniverse โอกาสครบรอบ 80 ปี

Home / วาไรตี้ / ม.เกษตรศาสตร์ ผลิตภาพยนตร์สั้น KUniverse โอกาสครบรอบ 80 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า ตลอดจนประชาชนชาวไทย ร่วมภาคภูมิใจและเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา ผ่านภาพยนตร์สั้น “KUniverse” เล่าเรื่องความกินอยู่ดีของคนในชาติ ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จนก่อเกิดเป็นความรุ่งเรืองและความยั่งยืนของชาติ ร่วมแสดงโดยนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ, นุนิว ชวรินทร์ และต้าห์อู๋ พิทยา

ม.เกษตรศาสตร์ ผลิตภาพยนตร์สั้น KUniverse

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาให้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2486 จากพื้นที่ที่เป็นเพียงท้องทุ่งนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เริ่มจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะสหกรณ์ และคณะวนศาสตร์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความโดดเด่นระดับประเทศและระดับโลกด้านเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง สิ่งแวดล้อม ซึ่งสั่งสมองค์ความรู้มามากกว่า 80 ปี

ภาพตัวอย่าง อุทยานการแพทย์

เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วในคนไทย ทั้งด้านเกษตร พืชผักผลไม้ หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ บวกกับความรู้สากลซึ่งได้ผ่านการเล่าเรียนในหลักสูตรต่างๆ จากต่างประเทศ นำมาบูรณาการเข้าหากัน โดยอาศัยศาสตร์พระราชา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงวางแนวทางการพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ผ่านโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ที่เราสามารถจับต้องได้ นำมาประยุกต์ใช้ และนำมาบูรณาการร่วมกัน กลายเป็น ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นศาสตร์ของคนไทย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

University at a marketplace

“ ในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี และในอีก 20 ปี จะครบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยจึงได้พลิกโฉมการเรียนรู้แบบใหม่ ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า KUniverse เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดดเด่นในระดับโลกอย่างแท้จริง

โดยการให้เกษตรกรและนิสิตมาเรียนรู้ร่วมกัน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ เอางานวิจัย นวัตกรรมมาผนวกร่วมกัน ใช้สินค้าและบริการ เป็นฐานในการเรียนรู้ พัฒนาคนไทย ให้เป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรรม จากพื้นฐานทางการเกษตร อาหาร การแปรรูป มาต่อยอดสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น University at a marketplace หรือ แหล่งการตลาดสินค้าพรีเมี่ยม ที่จะทำให้ทั้งโลกรู้จักประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะแหล่งให้ความรู้และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

และโครงการที่ 2 จะมีการนำองค์ความรู้จากการเกษตร มาต่อยอดและถ่ายทอดไปที่การเรียนการสอน ด้านสุขภาพอย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ โดยการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ที่ทันสมัยและโดดเด่นในเรื่องของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไม่เคยมีสถาบันใดดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาก่อน

สำหรับการก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบในวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาท โดยจะมีการเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปี 2567 และโรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะตั้งที่บางเขน มีพื้นที่ติดถนนวิภาวดีรังสิต ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งก็จะเรียกโครงการนี้ว่าอุทยานการแพทย์ โดยจะสร้างความร่มรื่นให้เป็นพื้นที่สีเขียว ในบริเวณอุทยานการแพทย์ ตั้งเป้าภายใน 20 ปีว่าจะมีการขับเคลื่อนให้โดดเด่นในภูมิภาค “

ม.เกษตรศาสตร์ ผลิตภาพยนตร์สั้น

ดร.จงรัก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า ตลอดจนประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจและเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา จึงได้มีการจัดสร้างภาพยนตร์สั้น ครั้งแรก ในชื่อ “KUniverse” เพื่อเล่าเรื่องราวความกินอยู่ดีของคนในชาติ

นำเสนอตัวตนของความเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ผ่านการเดินทางไกลของกลุ่มเด็กวัยรุ่น ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย ทั้ง 4 คน ที่มีวิถีชีวิตและความฝันที่แตกต่างกัน แต่จำเป็นต้องมาเดินทางร่วมกันเพื่อแข่งขันทำภาพยนตร์สั้น ซึ่งการเดินทางไกลท่ามกลางความแตกต่าง เพื่อค้นหาความหมายของคำว่า จักรวาลเคยู หรือ KUniverse นำพาให้ไปพบกับผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งกลุ่มเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ จะค้นพบแก่นสารสำคัญที่อยู่ในศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นศาสตร์ของคนไทยที่จะนำไปสุ่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้หรือไม่นั้นต้องติดตาม ร่วมแสดงโดยนิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ KU 66, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ KU 79 ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว KU 76 พร้อมด้วยนักแสดงสมทบกิตติมศักดิ์

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอทีเซอร์ “KUniverse” ผ่านช่องทาง Youtube KU Channel ก่อนที่จะมีการเผยแพร่หนังฉบับเต็มให้ได้รับชมพร้อมกันในเดือนมิถุนายน 2566 นี้

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ku.ac.th และ www.facebook.com/PublicRelations.KU

บทความแนะนำ