bu นักศึกษา มหาวิทยาลัย หลักสูตรดิจิทัล

เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัลใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อรองรับตลาดงานดิจิทัล

Home / กิจกรรม / เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัลใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อรองรับตลาดงานดิจิทัล

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับการมุ่งการพัฒนาบัณฑิตให้รองรับต่อความต้องการของตลาดระบบเศรษฐกิจใหม่ “Value–Based Economy” โดยทางมหาวิทยาลัยก็ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลครบวงจร ได้แก่ ฟิล์ม-มีเดีย ไอที-นวัตกรรม และการตลาด เพื่อเป็นการเสริมความแกร่งให้กับนักศึกษา จากการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกทั้งอเมริกา แคนาดา และองค์กรธุรกิจเอกชนชั้นนำของโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพที่ดีเยี่ยมของนักศึกษาสู่ตลาดงานตามมาตรฐานสากล

ม.กรุงเทพ เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัลใหม่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัลใหม่

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แถลงวิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาเพื่อเป็นการตอบรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยชี้ชัดว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำตัวจริงในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลครบทุกมิติ และมุ่งพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการตลาดงานในระบบเศรษฐกิจใหม่สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 พร้อมทั้งนี้ได้ทำการเปิดหลักสูตรด้านดิจิทัลพร้อมกัน 3 คณะด้วยกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากองค์ความรู้ที่ได้สะสมมาของแต่ละคณะ และความร่วมมือกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงและสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจในระหว่างเรียน มั่นใจเรียนจบออกไปทำงานได้ทันที

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัลใหม่

ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรดิจิทัลใหม่ ประกอบด้วยดังนี้

1. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ คณะใหม่ล่าสุดที่นำจุดเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์และแอนิเมชั่นที่มีความโดดเด่นอยู่แล้ว ทั้งโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมืออุปกรณ์ ความสามารถของคณาจารย์ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในระดับสากลของนักศึกษาที่เรียนจบออกไปว่าสามารถทำงานได้จริง

2. หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (เปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559) หลักสูตรพิเศษที่ได้รับความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ เช่น บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร และจัดหาโปรเจ็คให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา การันตีเรียนจบพร้อมมีงานทำได้เลย

3. หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ เข้มข้นด้วยองค์ความรู้การตลาดดิจิทัลครบรอบด้าน สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้พร้อมใน 3 ส่วนคือ การตลาด การสื่อสาร และไอที ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ๆ แล้ว ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งให้นักศึกษาเพิ่มเติมรอบด้าน ทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ชี้ให้เห็นความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่ทันสมัยครอบคลุมทุกมิติทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ธุรกิจจริง และเรียนกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้นๆ

น้องคนไหนที่สนใจจะเรียนต่อใน 3 คณะนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.bu.ac.th

———————————–

ที่มา : https://www.blognone.com/node/90741