คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักศึกษา สจล. คว้ารางวัลนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน

Home / กิจกรรม / นักศึกษา สจล. คว้ารางวัลนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน

AUTO FODS ผลงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบินของน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไอเดียสุดเจ๋งทำให้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาได้

AUTOMATIC FOREIGN OBJECT DAMAGE SWEEPER

ชื่อผลงาน : Auto Fods (Automatic Foreign Object Damage Sweeper)

สมาชิกในทีม : นายวงศธร นรสิงห์, นายเอม สุรชาติธำรงรัตน์ และนายจิตรภณ เชาว์นปรีชา

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 2 (TG Travel Green Innovation) ในหัวข้อ การออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์

AUTO FODS คืออะไร

AUTO FODS คือ รถเก็บกู้และตรวจหา FOD อัตโนมัติ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ รวมถึงติดตั้งระบบขับไล่นกเพื่อความปลอดภัยต่ออากาศยานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

FOD คือ วัตถุแปลกปลอม เช่น น็อต กระดาษ เศษหิน ฝุ่น สัตว์ สายไฟ ยางล้อและวัตถุบนรันเวย์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน ผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน และผู้มาใช้บริการ

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน

ได้แรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านอัตโนมัติซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน รวมถึงวิวทิวทัศน์บนตึกเรียนที่สามารถเห็นบริเวณสนามบินได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดเป็นไอเดียที่จะสร้างสรรค์ผลงาน

จุดเด่นของผลงาน

ผลงานนี้ออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สัญจรของอากาศยานจากวัตถุแปลกปลอมต่างๆ โดยใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการออกแบบให้ประหยัดพลังงานและใช้พื้นที่เก็บน้อย โดยจากสถิติแล้ว ค่าความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการบินจาก FOD มีมากกว่า 600,000,000 เหรียญ ต่อปี หากผลงานการออกแบบนี้สามารถนำไปผลิตใช้ได้จริงก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการออกแบบ Aerodynamic ที่ดี เพื่อให้ประหยัดพลังงานสูงสุด ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการชาร์จไฟเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า ก็ใช้แท่นชาร์จติดตั้งเป็นโซล่าเซลล์ เพื่อนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติมาใช้อีก

อนาคตกับการพัฒนา

AUTO FODS เป็นนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งสามารถพัฒนาได้จริงในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังสามารถตอบโจทก์ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเสียเวลา ทรัพย์สิน และการใช้พนักงานได้ดี โดยที่งบประมาณที่ได้คำนวณมาจะอยู่ที่ 3 ล้าน ซึ่งไม่มาก และคุ้มค่าที่ทางผู้พัฒนาจะลองนำไปทำให้เป็นจริง

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะเรียนด้านนี้

สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจในอาชีพนักบิน หรืองานวิศวกรรมทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆ ลองสมัครมาที่สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นสาขาที่เปิดสอนวิศวกรรมการบินและหลักสูตรนักบินพาณิชย์ โดยสาขานี้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา เช่น พบกับนักบินจากสายการบินต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชมการทำงานของสายการบินต่างๆ ซึ่งทางสาขามีความมุ่งหวังว่า จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมการบิน สำหรับการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าสายการบิน ถ้าน้องๆ สนใจจริงๆ ก็อยากจะแนะนำว่า ให้น้องๆ เตรียมความรู้พื้นฐานวิศวะ และการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

.

ติดตามคอลัมน์ Show off ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.53

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR